Portal eRejestracja

Centrum Medyczne NZOZ INTER-MED

ul. 1 Maja 27

42-217 Częstochowa

tel. (34) 324 55 26 lub 787 653 980

 

Witamy na portalu e-Rejestracji Centrum Medycznego INTER-MED

Osoby rejestrujące się do Pracowni Endoskopii proszone są o wpisanie w uwagach rodzaju badania - gastroskopia lub kolonoskopia oraz numeru telefonu.

Osoby rezerwujące terminy badań w Pracowni Endoskopii w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia muszą zgodnie z przepisami prawa dostarczyć do placówki medycznej skierowanie na badanie w ciągu 14 dni od dnia rejestracji. W przypadku niedostarczenia skierowania rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku eSkierowania prosimy o podanie kodu skierowanie w uwagach.  

Prosimy o wpisywanie numeru telefonu w celu kontaktu z naszej strony.

W jaki sposób zarejestrować się za pomocą e-Rejestracji?

       1. Utworzenie konta - Założenie konta umożliwiające wielokrotne rejestrowanie pacjenta bez potrzeby ponownego podawania danych. Zakładając konto należy podać login, hasło oraz uzupełnić wszystkie pola prawdziwymi danymi oraz zapoznać się z regulaminem. Na podany w rejestracji e-mail zostanie wysłane potwierdzenie utworzenia konta. Po kliknięciu na link zwrotny zawarty w e-mailu nasze konto zostanie aktywowane. Następnie należy się zalogować.
      2. Zapis na badanie / konsultację  - Po zalogowaniu przechodzimy do zakładki wolne terminy, gdzie wybierając odpowiednie parametry otrzymujemy informację o wolnych terminach przeznaczonych dla e-Rejestracji. Z prezentowanego planu pracy wybieramy dogodną godzinę. W efekcie można wydrukować potwierdzenie rezerwacji na konkretny dzień i godzinę. Należy zgłosić się do rejestracji w terminie rezerwacji. Wizyty dodatkowo są potwierdzane telefonicznie dzień przed terminem dlatego prosimy o wpisanie nr telefonu.
UWAGA!

       Poprzez system e-Rejestracji można się rejestrować tylko na wybrane godziny pracy poradni. Niewykluczone, że w przypadku braku wolnych terminów w e-Rejestracji istnieje możliwość zarejestrowania się telefonicznie lub na miejscu w Przychodni.
       W przypadku kilkukrotnego niestawienia się na umówioną wizytę (lub zbyt późnego odwołania wizyty) konto w e-Rejestracji może zostać zablokowane.

Informacje ogólne

1. Serwis e-Rejestracja, zwany dalej „e-Rejestracja” jest częścią sytemu informatycznego mMedica użytkowanego przez Centrum Medyczne NZOZ INTER-MED.
2. e-Rejestracja jest udostępniona osobom zainteresowanym uzyskaniem świadczeń medycznych w Centrum Medycznym NZOZ INTER-MED.
3. e-Rejestracja służy zainteresowanym osobom do ustalania, a w razie konieczności także do odwoływania terminów udzielania na ich rzecz świadczeń medycznych w Centrum Medycznym  NZOZ INTER-MED, bez konieczności dokonywania tych czynności osobiście lub telefonicznie.
4. Korzystanie z e-Rejestracji jest całkowicie bezpłatne.
5. Administratorem e-Rejestracji jest Centrum Medyczne NZOZ INTER-MED należące do INTERMAX Sp. z o.o.
6. System elektronicznej rejestracji znajduje się pod adresem: http://intermed24.com.pl/ w zakładce: umów wizytę/ e-Rezerwacje/ rejestracja on-line
7. Dostęp do systemu e-rejestracja przyznawany jest na czas nieokreślony.
8. Pacjent może dokonać tylko jednej rezerwacji terminu do danej poradni lub pracowni, a kolejną dopiero po zrealizowaniu poprzedniej.
9. Pacjent może odwołać wyznaczony termin za pomocą systemu e-rejestracja, osobiście lub telefonicznie .
10.Pacjent, który nie może stawić się na wizytę w wyznaczonym terminie zobowiązany jest do odwołania wizyty za pomocą systemu e-rejestracja lub telefonicznie.                                                                                                                                                                                                               
11. Centrum Medyczne NZOZ INTER-MED zastrzega sobie prawo do zablokowania konta w usłudze e-rejestracji w przypadku:
– nieprzestrzegania niniejszego regulaminu,
– jeśli pacjent nie pojawił się na dwóch wizytach zarezerwowanych za pomocą systemu  e-rejestracji, a wcześniej ich nie odwołał.                                                                                                                                                                                                                       12. Centrum Medyczne NZOZ INTER-MED zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów pracy poradni o czym użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub sms-em.
13. Wszelkie ewentualne zmiany  treści regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej http://intermed24.com.pl. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień użytkownik zobowiązuje się do złożenia pisemnego wniosku o zaprzestanie korzystania z systemu.
14. Prawidłowość danych wprowadzonych przez Użytkownika do e-Rejestracji spoczywa na nim samym.
15. Korzystanie z e-Rejestracji nie może naruszać niniejszego regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
16. Administrator ma prawo badać sposób użytkowania e-Rejestracji oraz blokować lub usuwać Użytkowników niestosujących się do regulaminu serwisu

Ochrona i przetwarzanie danych

1. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia otrzymanego loginu i hasła przed wglądem osób trzecich.
2. Administrator nie odpowiada za ujawnienie hasła lub loginu, a także innych informacji wprowadzonych przez użytkownika do e-Rejestracji niepowołanej osobie, jeżeli Użytkownik nie zabezpieczył ich przed wglądem osób trzecich.
3. Osoba/użytkownik korzystająca z systemu e-rejestracja zgadza się na wykorzystanie jej danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dn. 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r., poz 1781, tekst jednolity) przez Centrum Medyczne  NZOZ INTER-MED (INTERMAX Sp.z o.o.) w  celach  rejestracyjnych, jak również promocyjnych  i marketingowych usług  własnych oraz na otrzymywanie sms. Dane te będą wykorzystane tylko przez Centrum Medyczne NZOZ INTER-MED i nie zostaną przekazane w żaden sposób osobom, czy podmiotom trzecim.
4. Osoba/użytkownik korzystająca z systemu e-rejestracja Centrum Medycznego NZOZ INTER-MED (INTERMAX Sp. z o.o.) ma prawo w każdym momencie do wglądu w swoje dane, ich zmienianie jak również usunięcie – przy czym usunięcie swoich danych z systemu e-rejestracja skutkuje brakiem możliwości korzystania z e-rejestracji.

Ograniczenie odpowiedzialności

1. Administrator dołożył wszelkich możliwych starań, aby zapewnić e-Rejestracji jak najwyższą jakość użytkowania.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w udostępnianiu e-Rejestracji wynikające z przyczyn niezależnych od niego i za jakiekolwiek szkody, w tym też pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu serwisu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami niezależnymi od Administratora.

Informacje techniczne

1. Aby e-Rejestracja działała prawidłowo na komputerze Użytkownika, powinna być zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa.
2. Za  prawidłową konfigurację przeglądarki odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.
3. Zastrzega się przerwy techniczne w działaniu e-Rejestracji. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
4. Zastrzega się prawo do zaprzestania prowadzenia e-Rejestracji lub usług jej dotyczących w każdym czasie bez powiadomienia.
5. Administrator może zmienić niniejszy regulamin w każdym czasie.
6. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w e-Rejestracji lub w inny wskazanym terminie.
7. Pełna instrukcja obsługi/tworzeniu konta e-rejestracji dostępna jest na stronie.